Tuotanto

  • Mutkaton kumppanuus – vastuullinen, vilpitön toimintatapa
  • Jatkuva oppiminen – jokaisen osaamisen kehittäminen
  • Ennakkoluulottomuus
  • Motivoitunut, osaava henkilöstö

Sorv-Elektron osaamista ovat mm. kosteus-ja painemittapäät, johdin-ja kaapelisarjat, erilaiset testilaitteet puhelinteollisuudelle ja mekaniikkakomponenttien kokoonpano.

Tarjoamme palveluja asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti suunnittelusta, kaapelin katkaisusta, sekä piirikorttien ladontatyöstä valmiiksi testattuihin tuotteisiin materiaalihankintoineen.

Toimintamme perustana on laadukas ja joustava toiminta huomioiden asiakkaidemme toiveet ja tarpeet. Toiminnalle ominaista on pienet sarjat ja käsityö on avainasemassa.

Otamme kaikki työt vastaan haasteina, joiden jokainen yksityiskohta viimeistellään tarkasti.

Sorv-Elektron modernia toimintaideologiaa toteuttaa osaava, innostunut henkilöstö, jolla on käytössään ammatillisten tietojen ja taitojen lisäksi ajanmukaiset ja korkealuokkaiset koneet ja laitteet.

Vahva osaamisemme ja kokemuksemme luovat luotettavan pohjan yhteistyöllemme!

Kestävä kehitys

SORV-ELEKTRO on sitoutunut noudattamaan liiketoiminnassaan kestävää kehitystä ja kestävää arvopohjaa.

  • Ympäristönsuojelu ja ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen suunnittelemalla, valmistamalla ja toimittamalla korkealaatuisia tuotteita ja palveluita vastuullisesti.
  • Kunnioitamme luontoa kaikessa toiminnassamme.
  • Tavoitteenamme on aina täyttää asiakkaiden tarpeet ja odotukset yhteisestä ympäristöstämme huolehtien.

Merkittävimmät ympäristöperiaatteemme ovat:

  • Jätteiden määrän vähentäminen ja tehokas kierrättäminen
  • Yhteistyö toimittajien kanssa ympäristönsuojelun tason parantamiseksi
  • Energian säästäminen kaikessa toiminnassamme

Yrityksemme ja tuotteemme ovat linjassa lakien ja säädösten kanssa ja kunnioitamme YK:n määrittelemiä ihmisoikeuksia. Varmistamme reilun ja turvallisen työympäristön kaikille työntekijöillemme.